TRENRU
Özel Kilit Anahtarı

Özel Kilit Anahtarı

Özel Kilit Anahtarı:

Özel Kilit Anahtarı | Bilgi

 

PROFESYONEL KULLANIM İÇİN ÖZEL ANAHTARI İLE
TUŞLARI KİLİTLEME İMKANI
 
Vigo Konvektör; özel mimariye sahip butik bir otel odası veya ister büyük ister küçük bir ofis olsun, hiçbir ekstra alt yapı hizmeti gerekmeksizin fişini takarak doğrudan kullanıma alabileceğiniz pratik ve son derece güvenli bir elektrik ısıtıcıdır. Bu akıllı ısıtıcı, otomatik açılma-kapama veya dilediğiniz sıcaklık derecesine ayarlama imkanının yanında özel anahtarı ile yapmış olduğunuz bu ayarları kilitleme imkanı da verir. Tuşlar ancak bu özel anahtar ile tekrar kullanıma açılabilir. 
 
Bu sayede kullanıcıların sürekli olarak değişiklik gösterdiği otel odası, öğrenci yurtları, işçi yatakhaneleri, güvenlik kulübeleri gibi yaşam alanlarında cihaza müdahale imkanını tamamen ortadan kaldırarak ortam sıcaklığını olması gereken sıcaklıkta tutar ve gereksiz enerji sarfiyatının önüne geçer.
 
Böylece kullanıcılar, bu akıllı elektrikli ısıtıcılar ile ideal şekilde ısınan mekanların tadını çıkarırken, kurum sahipleri ise minimum enerji sarfiyatı, dekorasyona, farklı oda büyüklüklerine uygun alternatifler de sunan ve mimariyi bozmayan Vigo konvektörlerin avantajını sürerler.
  • Özel Kilit Anahtarı
  • Özel Kilit Anahtarı
  • Özel Kilit Anahtarı
  • Özel Kilit Anahtarı

Özel Kilit Anahtarı | Teknik Bilgiler

 
Özel Kilit Anahtarı, Özel Kilitli Konvektör’ü kilitlemek için kullanılır. Opsiyonel olarak temin edilir. Tek anahtar ile birden fazla cihaza müdahale edilebilir.
 
Özel Kilit Anahtarı, 24.06.2017 tarihinden itibaren üretilen tüm konvektörler ile uyumludur ve istenilen sayıda konvektör için kullanılabilir.
 

 

Özel Kilit Anahtarı | Garanti

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.


2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.


3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.


5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiri mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.


6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.


7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

444 5 427