İvigo Özel Kilit Anahtarı

Sıcaklık Kontrolü Hep Sizde

Otel, Ofis, Okul gibi çoklu ve değişken kullanıcıların olduğu ortamlarda, kullanıcılar değişse bile ortam sıcaklığı kontrolü hep sizde olur. Özel Kilit Anahtarı, İvigo Konvek- tör’ü kilitlemek için kullanılır. Isıtıcıyı dilediğiniz sıcaklık derecesine ayarladıktan sonra özel kilit anahtarı ile yapmış olduğunuz bu ayarı kilitleme imkanı verir. Tuşlar ancak bu özel anahtar ile tekrar kullanıma açılabilir.

Kullanıcı Dostu

Az yer kaplar, her an yanınızda taşınabilir, tek tuşla kolayca kullanılır. Özel Kilit Anahtarı ile birden fazla cihaz kontrol edilebilir.

Enerji Tasarrufu ve Enerji Tüketim Kontrolü Bir Arada

Enerji tasarrufu yaparken aynı zamanda enerji tüketimini de kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİNİN ANLAMI

LO Cihaz kilitli
UL Cihaz kilidi devre dışı bırakıldı
C Cihaz anahtar kilidi tanıtma, cihaz tanımlı ise anahtar kilidini geçici olarak  devre dışı bırakma moduna girdi
Cihaz anahtar kilidini sıfırlama moduna girdi

Çalışma Modları İçin Açılışta Tuş Kombinasyonları
Tuş Kilidi= Anahtar kilidi tanıtma veya devreye sokma modu
Tuş Kilidi + Açma/Kapama Tuşu=  Anahtar kilidi sıfırlama modu
 
Özel Kilit Anahtarının Cihaza Tanıtılması
Cihazı besleme anahtarından kapatın, ardından “Tuş Kilidi”ne basılı tutarak cihazı besleme anahtarından açın. Ekranda “C“ yazısını görünce kilit tuşunu bırakabilirsiniz. Özel kilit anahtarının üzerindeki küçük tuşa basılı tutarak mavi ışığın yandığını görün. Daha sonra Özel kilit anahtarının ışığını, kontrol panelinin ortasında bulunan sensör gözlerinden, alttakine gelecek şekilde, en fazla 4/5 cm uzaklıktan yaklaşık 5 sn süre ile tutunuz. Cihaz anahtarı tanıdığında, anahtar kodunu, 2 aşamada (önce ilk 2 rakam, sonra diğer 2 rakam şeklinde) ekranında gösterecek ve daha sonra açılacaktır.
 
Bu aşamada cihaz özel kilit anahtarını tanımış ve tuşlar geçici olarak devre dışı kalmıştır. Bu durumda “Tuş Kilidi” ledi yanıp söner, zamanlayıcı kullanılamaz, + ve - tuşları kullanılabilir. Cihaz kapatılıp açılana kadar bu haliyle çalışmaya devam eder. Tuşların tamamen kilitlenmesi işte tam bu aşamada mümkündür.
 
Özel Kilit Anahtarının Devreye Alınması / Tuşların Tamamen Kilitlenmesi
Özel kilit anahtarını tamamen devreye almak için, cihaz, yukarıda anlatılan aşamaya getirilmiş olmalı. “Tuş Kilidi” ledi yanıp sönerken, cihazı besleme anahtarından kapatın, yaklaşık 5 saniye kadar bekleyip, tekrar açın. Artık “Tuş Kilidi” ledi sürekli yanmakta ve hiçbir tuş çalışmamaktadır. Özel kilit anahtarı devrede ve cihaz tamamen kilitlenmiştir. Yani kontrol panelindeki hiçbir tuş, özel kilit anahtarı ile tekrar müdahale edilmeden çalışmaz.
 
Tuş Kilidi Ledi Yanıp Sönüyor Cihaz tuşları geçici olarak devre dışı.
Tuş Kilidi Sürekli Yanıyor Özel kilit devrede ve tuşlar tamamen kilitli.
 
NOT 1: “Tuş Kilidi” tuşuna basılı tutarak besleme anahtarından cihaz açılır ve ekranda “C“ yazısı görünüyor ise cihaz bu durumda bekler. Çalışma moduna tekrar dönmek için ya özel kilit anahtarı tanıtılmalıdır ya da cihaz kapatılıp açılmalıdır.
 
NOT 2: Özel kilit anahtarının ışığı yanmıyor ise pili bitmiş olabilir. Bu durumda tanıtma işlemi gerçekleşmez. Pil değiştirildiği halde ışık yanmıyor ise teknik servise durumu bildirin.
 
NOT 3: Özel kilit anahtarı geçici olarak devrede ve “kilit led” i yanıp sönüyor iken, cihaz kapatılıp açılmaz ise cihaz sürekli olarak bu durumda kalacaktır. İstenilen ayarları yaptıktan sonra cihazı yeniden başlatmayı unutmayın.
 
NOT 4: Özel kilit anahtarı geçici olarak devredeyken otomatik kapanma ve açılma ayarı yapılamaz.
 
NOT 5: Cihaz özel kilit anahtarını tanıdıktan sonra yeniden başlatıldığında bir defaya mahsus olmak üzere anahtar kodunu ekranda gösterecektir. Anahtar kodu 4 haneli bir numaradır ve ekranda 2 aşamada gösterilir. Öncelikle ilk iki hanesi hemen ardından kalan iki hanesi gösterilir, ardından ekran söner. Ve cihaz normal çalışma moduna döner.
 
NOT 6: Cihaza bir özel kilit anahtarı tanıtıldığında farklı bir koda sahip başkabir özel kilit anahtarı ile bu kilit kaldırılamaz. Yani cihaz hangi özel kilit anahtarı ile kilitlendiyse, artık o cihaza sadece o özel kilit anahtarı müdahale edilebilir. Farklı bir anahtarla müdahalede bulunulamaz.
 
NOT 7: Yeni bir anahtar alınacak ise cihaza daha önce tanıtılan koda sahip bir anahtar istenmelidir veya anahtar kilit kodu sıfırlanmalıdır.
 
NOT 8: Cihaz özel kilit anahtarı ile kilitliyken + veya - tuşlarına basıldığında, ekranda ayarlanmış olan sıcaklık değeri görülür.
 
Özel Kilit Anahtarının Devreden Çıkarılması
Özel Kilit Anahtarını devreden çıkarmak için öncelikle cihaz tuşlarını geçici olarak devre dışı bırakın. Bunun için özel kilit anahtarını  devreye alma işlemini yapın. Yani “Tuş Kilidi”ne basılı tutarak cihazı besleme anahtarından açın. Ekranda “C“ yazısını görünce kilit tuşunu bırakın. Özel kilit anahtarının ışığını, kontrol panelinin ortasında bukunan bulunan sensör gözlerinden, alttakine gelecek şekilde, en fazla 4/5 cm uzaklıktan yaklaşık 5 sn süre ile tutun. “Tuş Kilidi” ledinin yanıp söndüğünü görün ve bu durumda iken “Tuş Kilidi” tuşuna, ekranda “UL” uyarı yazısını görene kadar basılı tutun (yaklaşık 8 saniye). Daha sonra “Tuş Kilidi” ledi yanmayacaktır. Özel kilit anahtarı daimi olarak devre dışı kalmış olur. 
 
Bu durumda cihaz özel kilit anahtarını hala hafızasında tutmaktadır fakat bu anahtar ile tekrar kilitlenmediği sürece tüm standart fonksiyonları (zamanlayıcı, bebek kilidi, ayarlanabilir dijital termostat vs.) kullanılabilir durumdadır.
 
NOT 1: Özel kilit anahtarını tekrar devreye almak için özel kilit anahtarını devreye alma aşamaları yerine getirilmelidir.
 
NOT 2: Özel kilit anahtarı devreden çıkarıldığında ilk tanıtılan anahtarın kodu silinmez. Bu sebeple farklı bir koda sahip anahtar ile anahtar kilidi tekrar devreye alınamaz. 
 
NOT 3: Cihaz özel kilit anahtarı ile kilitliyken ayarlanan sıcaklık derecesinde değişiklik yapmak için yine özel kilit anahtarını devreye alma işlemini yapılır, “Tuş Kilidi” ledi yanıp sönerken, + ve - tuşlarıyla istenilen sıcaklık değer ayarlaması yapılır, cihaz tekrar besleme anahtarından kapatılır, 5 sn. beklenip, açılır.
 
NOT 4: Özel Kilit Anahtarı, 24.06.2017 tarihinden itibaren üretilen tüm konvektörler ile uyumludur ve istenilen sayıda konvektör için kullanılabilir. Opsiyonel olarak temin edilir. Tek anahtar ile birden fazla cihaza müdahale edilebilir.
 
Anahtar Kodunun Sıfırlanması
Cihazın kilitlenmesinde kullanılan özel kilit anahtarına ulaşılamaması veya farklı nedenlerle cihazın hafızasındaki anahtara sahip kodu sıfırlamanın gerektiği durumlarda, cihaz yanınızdayken 444 5 427 nolu telefon aracılığıyla Müşteri Hizmetleri’ne başvurunuz. Teknik ekip aracılığıyla yapılacak yönlendirmeyle 4 aşamalı kod girişi yapılarak anahtar kodu sıfırlama işlemi gerçekleştirilir.

Isıtıcı kablolarımızda bakır oksitlenmesini önlemek amacıyla kalay kaplama teknolojisi kullanılmaktadır. 2000 - 2500 Watt ürünlerde kablo kalınlığı 3 x1.5 mm², 500 - 1500 Watt ürünlerde kablo kalınlığı 3 x1.0 mm²'dir.

Özel Kilit Anahtarı | Garanti

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.


2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.


3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.


5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiri mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.


6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.


7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

ISO9001:2015   EN 60335-1:2012, EN 60335-2-81:2003

Müşteri Destek Hattı 444 5 427

Footer
Elektrikli Isıtıcı, Panel Radyatör, Dekoratif Radyatör

1976’dan bu yana konforlu ve daha akıllı ısıtma çözümleri sunmak için çalışıyoruz.

ivigo ugulaması ile ivigo cihazlarınıza her yerden erişebilir ve yönetebilirsiniz. ivigo ugulaması ile ivigo cihazlarınıza her yerden erişebilir ve yönetebilirsiniz.